Huurvoorwaarden

Elke kandidaat-huurder wordt voorgesteld aan de verhuurder aan de hand van de kandidaatfiche. Deze fiche kan je online invullen via onze website en kan je vinden op de detailpagina van het pand.

Van zodra wij deze fiche ontvangen samen met een kopie van je paspoort en van je loonbrief, nemen wij contact op met de verhuurder. Het is dan ook de verhuurder die de uiteindelijke beslissing neemt of het pand verhuurd is.

Nadat wij een akkoord hebben van de verhuurder verwittigen wij de kandidaten en stellen we een huurovereenkomst op. Deze wordt steeds ter controle opgestuurd naar zowel de huurder als de verhuurder. Vervolgens maken we een afspraak voor de ondertekening van de huurovereenkomst.

Uiteraard zijn er enkele huurvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Graag som ik deze op voor u.

Bij ondertekening van een huurovereenkomst dient de huurder aan volgende zaken te voldoen:
• Betaling van de 1ste maand huur + maandelijkse lasten (indien van toepassing)
• Openen van een huurwaarborgrekening, ten belope van 2 maanden huur, dit bedrag wordt geplaatst op een geblokkeerde rekening bij Korfine.

Voornoemde betalingen dienen te gebeuren per overschrijving op rekening van Immo VL, Arow bvba, Pas 96, 2440 Geel met rekeningnummer BE48 7330 0997 1327 met vermelding van het gehuurde adres.

Opmaak plaatsbeschrijving
De huurder verklaart zich akkoord dat er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt voor de intrede van het gehuurde goed. Hiervoor wordt er een expert aangesteld door IMMO VL. De kosten voor de plaatsbeschrijving worden door zowel de huurder als de verhuurder betaald, elk voor de helft.

Bij de intrede in het gehuurde goed en uiterlijk bij de ontvangst van de sleutels:
• Bewijs leveren van afsluiting huurdersaansprakelijkheidsverzekering (met ingang vanaf de startdatum van de huur of eerdere terbeschikkingstelling)
• Bewijs leveren van maandelijkse huurbetaling via doorlopende bankopdracht.
• Overdracht meterstanden

Bij de uittrede van het gehuurde goed en uiterlijk bij de ontvangst van de sleutels:
• Kopie keuring verwarmingsketel
• Document voor vrijgave van de huurwaarborg op te vragen bij de bank
• Overdracht meterstanden

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen: 014 58 58 58 of verhuur@immovl.be

Contacteer ons vrijblijvend