Hypotheekmolen bleef heel 2015 hard draaien

Er werden in 2015 ongeveer 241.000 nieuwe woonkredieten afgesloten, samen goed voor 26 miljard euro. Beide cijfers houden een stijging in tegenover 2014.

Herinnert u zich het najaar van 2014: de vastgoedmarkt kende een boom omdat de verlaging van de woonbonus vanaf 1 januari 2015 eraan kwam. De banken konden haast niet volgen om klanten van kredieten te voorzien.

Wie een terugval voorspelde in 2015 was er echter aan voor de moeite. Heel het jaar door bleef de hypotheekmolen stevig draaien, zij het dat het vierde kwartaal niet de piek van 2014 herhaalde. De voornaamste verklaringen liggen bij de lage stand van de rente, en de verhoging van de btw voor verbouwingen aan woningen jonger dan 10 jaar (sinds 1/1/2016 opnieuw 21%), en de aangekondigde wijziging van de woonbonus in Wallonië en Brussel.

Er werden in totaal vorig jaar zowat 241.000 kredieten verstrekt, 4 procent meer dan in 2014, voor een gezamenlijk bedrag van bijna 26 miljard euro (1,5% meer). Externe herfinancieringen zijn in dat cijfer niet meegeteld (zie verder).

Bij nader toezien ging vooral het aantal kredieten voor renovaties (+12.650 of +21%) sterk omhoog. Ook het aantal kredieten voor aankoop plus verbouwing steeg. Er werden minder kredieten verstrekt om louter een aankoop te financieren (-4.600 of -4%) of om een nieuwbouwwoning neer te zetten (-4.750 of -16%). Het aantal kredieten voor loutere aankopen lag dan ook uitzonderlijk hoog in het laatste kwartaal van 2014 en kende in het eerste kwartaal van 2015 een dip. De bouwkredieten stabiliseren op een laag niveau, na een opflakkering in 2014.

In absolute cijfers blijft de aankoop van een bestaande woning wel de voornaamste reden om een woonkrediet af te sluiten: ruim 116.500 hypothecaire kredieten afgesloten in 2015 sloegen op een aankoop.

Hogere bedragen

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning lag in 2015 op 145.000 euro, enkele duizenden euro's meer dan in 2014, toen het ook al 7.000 euro hoger lag dan in 2013. Wie leent voor aankoop plus renovatie, zit gemiddeld aan 163.000 euro. Leningen om te bouwen schommelen rond 150.000 euro, ongeveer 10.000 euro meer dan twee jaar eerder.
Negen op de tien kredietnemers kozen voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet die start met tien jaar onveranderlijk, geheel logisch in tijden van lage rentevoeten.
Herfinancieringen

Die lage rentevoeten leidden er ook toe dat in 2015 nog volop herfinancieringen werden afgesloten. Het aantal externe herfinancieringen (waarbij men van bank verandert) lag bijna 150 procent hoger dan in 2014, en koerste richting 92.000. Enkel in het laatste kwartaal lagen ze iets lager, en haalden ze niet het niveau van het laatste kwartaal van 2014, toen de rush op herfinancieringen stevig op gang kwam.

Bron : netto.tijd.be